Devlog: Prototype NFS ‘pha-ke’

Lần đầu build prototype game đua xe màn hình ngang, vật lộn với UI control, thông số các trục xyz cuối cùng cũng làm được sương sương. Game đua xe thì mô phỏng được phần điều khiển rất quan trọng, nó tương như cảm giác lái ở ngoài đời, liên quan trực tiếp đến trải nghiệm tương tác với người chơi. Bắt tay vào làm mới thấy phục các đội dev, tester của các studio làm game đua xe thế nào, có rất nhiều thứ phải mô phỏng và thử nghiệm. Cảm giác lái tốt nhất tui còn nhớ, còn ấn tượng nhất chắc là của series game Need for Speed của EA games và Asphalt của Gameloft, đặc biệt là các bản trên PC, điều này cũng dễ hiểu thôi.

Có chiếc screen record thử UI control. ‘Chôm’ tính năng bật đài FM của dòng game GTA, để người chơi mỗi lần nhấn vào nút FM switch là đài sẽ random phát nhạc cải lương, Đen vâu và lofi… chưa chuyển kênh được như mong muốn, chắc phải coding quá 🫠. Dùng low poly, dựng sơ sơ môi trường vài cảnh, chưa full, test trên XR mượt ngon lành, chưa thử trên J7. À, tiếng động cơ Porsche 911 đấy nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s