Devlog: AR + nhận diện khuôn mặt

Tôi từng không có thiện cảm với công nghệ nhận diện khuôn mặt, có lẽ do ảnh hưởng từ những bài viết – có thể là đã được ‘định hướng’ vì mục đích chính trị nào đó, những bài viết về cách Trung Quốc sử dụng công nghệ này để quản lý quốc gia một cách cực đoan, lờ đi quyền riêng tư của người dân. Nhưng… công nghệ là công nghệ, cách nó được dùng, được ứng dụng thế nào quan trọng hơn bản thân công nghệ đó, đó là quan điểm cá nhân của tôi. Chỉ trích là thế nhưng tôi nghĩ mấy bạn ấy cũng nhìn lượng data mà Tung Quốc đang nắm giữ mà thèm thuồng muốn chớt luôn 🫠.

Ai cũng là kẻ có tội cả, ngay cả những lý tưởng thanh cao thuần khiết nhất cũng không hẳn là thuần khiết và công tâm. Trở lại với công nghệ nhận diện khuôn mặt và AR, hôm nay tôi đã trải nghiệm thử làm một chiếc AR filter, cũng thú vị phết.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s