Devlog: Character behavior trong Chó chăn cừu

Bên dưới là hành vi của một con cừu trong game chó chăn cừu. Prototype chó chăn cừu phát triển từ prototype 8-pool ball – cũng là bi-a lỗ nhưng với nhiều thiết kế bàn, địa hình lạ lùng. Game engine gặp một số vấn đề gì đó mà mỗi lần chỉnh collide shape hoặc không chỉnh gì cả mà thông số affected cứ nhảy lô-tô, mỗi lần nhấn test xong là mỗi lần gù gáy ngồi chỉnh lại…từ đầu 🙃.

Cừu: con mồi

Nói về collide shape của nhân vật, tui tạo cho mấy con cừu một vùng aura cảnh báo, khi sói thuộc nhóm enemy di chuyển xâm nhập vào vùng cảnh báo này, lệnh chạy trốn của cừu sẽ được activate và con cừu bắt đầu chạy về chuồng ở đây mark là safezone – như phản ứng tự nhiên khi động vật bị đe dọa. Dĩ nhiên, tốc độ di chuyển của cừu sẽ set chậm hơn sói, nếu không sói nhịn đói như con sói trong page Truyện tranh nhảm nhí thì sao 🥲. Con cừu sẽ bị bắt nếu con chó chăn cừu – người chơi không can thiệp.

Sói, kẻ săn mồi

Sói có thuộc tính hành vi đơn giản nhất trong game, đó là săn mồi. Nó sẽ nhắm vào một mục tiêu random và săn, khi mục tiêu đó thoát được khi về safezone hoặc bị ăn tức không còn tồn tại trên bàn, nó sẽ tìm mục tiêu mới và săn tiếp. Tui chia sói làm 2 loại cơ bản, loại chạy nhanh và chạy chậm – đói quá nên chạy chậm. Sau này giỏi rồi cho nó biết bắn súng hoa cải, xài phóng lợn cả teleport như Chang đại phu thì tính sau..

Chó – người chơi

Vầng, người chơi là chó chăn cừu. Con này cũng khá đơn giản. Người chơi điều khiển chó lùa, thúc đít bọn cừu về chuồng safezone, gây khó khăn cho bọn sói không bắt được cừu và sủa gâu gâu. Chó này không có vũ trang nhé, và chó sói nó cũng không target chó như mấy thanh niên đi Exciter nên cũng tương đối rảnh tay. Game play yêu cầu người chơi sử dụng kĩ năng phán đoán, tổ chức và khéo tay – dexterity, gần với dòng game classic arcade.

Rồi thì nhờ một phép thần thông nào đó mà mấy con cừu của tui nó đã quẩy rock show như này.. Tui nghĩ tối nay nghịch game thế là đủ rồi, nào rảnh lại sửa sau..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s