Devlog: Office trong game, sao khum?

Tui quyết định biến chiếc prototype (bắt đầu build thứ bảy, 8-10) với dựa trên mechanic cũng là core loop: đuổi-chạy thành một game hoàn chỉnh càng nhanh càng tốt – agile muôn năm 🙌. Trong lúc phát triển các màn chơi, bỗng nảy ra ý định hỏi cộng đồng, bạn bè có ai muốn thử bỏ văn phòng của họ vào game này không. Chỉ cần một không gian và logo, bạn đã hiện diện trong thế giới ảo, trong một trò chơi di động sắp tới sẽ phát hành trên 3 nền tảng game đó là App Store, Google Play và Buildbox World, trong đó App Store và Google Play là 2 nền tảng app phổ biến nhất. Tui sẽ nhận logo cho đến khi xong phần thiết kế màn chơi, dự kiến đến thứ ba tuần sau, 18-10-2022 hoặc đến khi hết slot. Có 5 slot, 1 slot lớn, 2 slot trung và 2 slot nhỏ.

Bạn chỉ cần gửi logo PNG hệ RGB, nền trong suốt và cho tui biết bạn muốn không gian văn phòng cho bao nhiêu người, dĩ nhiên không gian này là tượng trưng, còn nội thất cơ bản là giống nhau vì dùng chung asset hiện tại trong game – dĩ nhiên là free. Nếu bạn muốn đưa asset đặc biệt vào trong game như sculture (nếu là artist) hãy trao đổi với tui, trước hết hãy thử convert hoặc mesh topology thành low poly. Nhưng không hứa nha, vì game engine này năng lực cũng khá khiêm tốn.

Ừa thì metaverse cũng bắt đầu như thế.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s