Devlog: Vật lý, bám đuổi và điều khiển

Prototype demo khả năng chasing nhân vật chính, khả năng control của joystick và tương tác vật lý. Về lighting thì khá flop, đổ bóng giữa các scene không ổn lắm, nên bỏ ra luôn, tuy nhiên sẽ có vấn đề về thẩm mỹ và không gian ở đây nhỉ ? 🤔

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s