The shy man đã sẵn sàng xí hổ trên App store & Google Play

Ngày 17-10, The shy man – người xấu hổ đã có mặt trên nền tảng ứng dụng App store của Apple và Google Play. Anh chàng này nhát người kinh khủng, cứ thấy là bỏ chạy nếu không anh ta sẽ xấu hổ mà vỡ xòa ra thành từng mảnh ngay câu xã giao đầu tiên! Hãy dùng kỹ năng lẩn trốn, ẩn thân chi thuật thượng thừa thiên bẩm tiềm ẩn trong bạn để giúp chàng ta lẩn tránh thế giới nhé. Khổ thật, nhưng biết sao được, tui cũng tò mò sao anh này qua được vòng tuyển dụng nhỉ ¯\_(ツ)_/¯.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s