Devlog: 8 ball pool game

Một số màn chơi trong game bi-a 8 bi tui đang phát triển. Một vấn đề tui đang gặp phải là ở phần chuyển màn. Điều kiện thỏa để chuyển màn, unlock màn chơi kế tiếp là (1) Không còn bi màu trên bàn và (2) bi chủ vẫn còn trên bàn. Game engine sử dụng JavaScript, nên nếu anh chị em nào có thể giúp xử lý vấn đề này thì hú với nha. Hậu tạ một chầu cà phê, latte trà xanh béo ngậy ngon lành hoặc bất cứ thứ gì trong quán lúc đó 🥹 + một buổi test các màn chơi work in progress vui vẻ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s