Emo như creative!

– Barry Kite

‘Creative có i-gồ to lắm’, ‘creative thì emotional ồ lắm’, ‘creative ặc-tít lắm’, ‘tính nghệ sĩ quá’, ‘đồ lập dị’..

Ừm xin lỗi, khác gì câu miệng đời hay buông câu ‘ồiisss đàn bà’ diễu cợt, chế nhạo phụ nữ đâu nhỉ. Đàn bà thì làm sao? đàn bà đẻ ra đàn ông à? Đàn gì cũng phải gọi đàn bà là mẹ, gọi mẹ thì phải tôn trọng mẹ nhé, không thì bị gọi là hỗn láo. Hỗn láo thì mẹ vả mày không trượt phát nào.

Nói thật, tui không ưa nghe những cái câu dán nhãn, chụp mũ creative như trên, dù cũng có khi creative cũng hơi lố thiệt. Nhưng emo? Rồi sao? Chúng tôi kiếm sống bằng emo đấy. Rồi sao? Chúng tôi tưởng tượng, chúng tôi giải brief, chúng tôi xử lý vấn đề của mọi người bằng emo đấy. Rồi sao? Chúng tôi tưởng tượng, chúng tôi sketch, chúng tôi viết script, chúng tôi thuyết trình bằng emo đấy. Rồi sao nào?

Emotion giúp creative nhạy bén trong việc tìm vấn đề và giải quyết vấn đề. Emotion giúp creative tưởng tượng, thấu cảm, cảm nhận, suy nghĩ không ai có được. Emotion giúp creative có những viễn tượng không tưởng. Emotion giúp creative đọc cảm xúc và thông cảm cho người khác dễ dàng. Creative là những người có chỉ số thông minh cảm xúc cao hơn người bình thường, điều này đã được chứng minh nhiều lần. Đây vừa là món quà vừa là lời nguyền của tạo hóa. quà là khả năng sáng tạo hơn người và lời nguyền là sự nhạy cảm và khả năng bị tổn thương cảm xúc và tâm lý cũng hơn người. Sáng tạo vừa là kỹ năng có thể học, vừa là kỹ năng có được do thiên phú.

Tốt nhất, hãy tự tạo cho mình một loại vỏ bọc để bảo vệ bản thân khỏi những câu chụp mũ gây tổn thương, bực bội này. Tuy nhiên, cũng phải biết khi nào chiếc ì-gồ kia đã to quá đáng mà phải điều chỉnh. I-gồ creative cũng to hơn người đấy..

Nếu tới đây mà bạn vẫn còn muốn nói chúng tôi ‘lại emo nữa rồi’ thì bạn là chắc chắn là…đồ khốn 🫠.

Sài Gòn, 31.01.2023

T.B: Một dạng vỏ bọc là cái mỏ hỗn, mỏ hỗn để chửi chếch m* tụi nó – một bạn creative cho hay 🤣.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s