Car ads

Quảng cáo xe hồi xưa.

Quảng cáo xe bây giờ.

Chẳng biết đây cảm giác của mỗi mình tui hay là ai cũng vậy nhỉ… Quảng cáo xe hơi ngày xưa đẹp hơn bây giờ nhiều ta. Ít nhất tả xe rất đẹp, toàn vẽ illustration, tập trung vào thiết kế xe, không có mấy thứ context hình nền, hiệu ứng rẻ tiền, rườm rà, mấy câu line cũng hấp dẫn hơn hẳn 🙃. Tui cũng hay làm mấy ad kiểu này, thấy có lỗi với tiền nhân ghê.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s