Bé đen Dotty nhảy nhót ton tót trên App Store & Google Play

4:49 sáng, 26.09.2022, bé đen Dotty đã xuất hiện, nhảy nhót ton tót trên Apple App StoreGoogle Play chờ bạn chỉ đường đi tìm mẹ 🥹. Kết hợp gameplay đơn giản của hyper-casual và cốt truyệ. Lấy cảm hứng từ truyện tranh trẻ em, Dotty – một bé đen mải chơi vô tình rơi khỏi cánh của mẹ cánh cam. Chuyến du hành ngắn của bé đen qua một khoảng vườn đi tìm mẹ là một thử nghiệm nhỏ của Bravo6 Games.