Saigon quarantine: A photo essay

Photo essay – tiểu luận bằng hình về mùa dịch Covid-19 ở Sài Gòn, qua những tấm hình đường phố của vuongmeow, chụp từ tháng 3 đến giữa tháng 4. Giữa cao điểm chống dịch của cả Việt Nam và nhiều quốc gia đang bị coronavirus/Wuhanvirus tấn công. Đăng tải tại blog Lumen village @wordpress.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Processed with VSCO with e3 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Processed with VSCO with c7 preset
OLYMPUS DIGITAL CAMERA     Processed with VSCO with c7 preset

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s