Omo Matic Bền màu

The ad series that cleverly customized for new 6-seconds format ad of Facebook and Youtube. To deliver the product benefit through mild humor vignettes: Love fades, color don’t.

Phim quảng cáo format 6 giây của Omo Vietnam nhằm truyền tải thông điệp ‘tình có thể nhạt, nhưng màu không phai’. Trong đó feature sản phẩm Omo Matic Bền đẹp mới với công thức được tối ưu hoá bảo vệ màu quần áo lâu phai sau 100 lần giặt.

Client: Unilvever / OMO Vietnam

Agency: Ogilvy
CD: Tien Bac
ACD/AD: Vuong Nguyen, Sa Nguyen
Copywriter: Tien Bac, Ngoc Do
Account team: Trang Mai ‘Jessie’, Van An
Producer: Susan Truong
Production: Plan A
EP: Angel Uyen Nguyen Lorenc
Line Producer: Ngân Nguyễn
Director: Max
DOP: Ray
Art Director: Folsa
Post: Pixel Garden


OMO_showcase-02OMO_showcase-03OMO_showcase-01omo-01.jpg

… bonus chùm sketch các idea tưng-tưng khác trong lúc nghĩ riêng hoặc brainstorm nhóm 😳

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s