Standard Chartered Bank anniversary

Concept kỷ niệm 110 năm đồng hành phát triển cùng Việt Nam cho ngân hàng Standard Chartered Vietnam năm 2014.

Hình ảnh chính là con số 110 cấu thành từ những cột mốc lịch sử, sự du nhập những kỹ thuật, kỹ nghệ tân kì (động cơ hơi nước, sản xuất cơ  giới hoá, công nghiệp hoá), những công trình thay đổi diện mạo đất nước (đập thuỷ điện, hầm đèo Hải Vân) đến những thành tựu hiện đại (tháp Bitexco, cầu treo, vệ tinh nhân tạo, metro…)

Hình minh hoạ vẽ bởi hoạ sĩ vẽ minh hoạ Justin Khuong @Nhộng studio

Art Direction Vương Nguyễn Copywriter Justin Khương Illustrator Justin Khương

 

wg_sketchbook_mockup-SCB crop

110 number-scrop

detail

Print