Standard Chartered Bank anniversary

Concept kỷ niệm 110 năm đồng hành phát triển cùng Việt Nam cho ngân hàng Standard Chartered Vietnam năm 2014. Hình ảnh chính là con số 110 cấu thành từ những cột mốc lịch sử, sự du nhập những kỹ thuật, kỹ nghệ tân kì (động cơ hơi nước, sản xuất cơ  giới hoá, công nghiệp hoá), những công trình thay đổi diện mạo đất nước (đập thuỷ điện, hầm đèo Hải Vân) đến những thành tựu hiện đại (tháp Bitexco, cầu treo, vệ tinh nhân tạo, metro…)

Hình minh hoạ vẽ bởi hoạ sĩ vẽ minh hoạ Justin Khuong @Nhộng studio

Vương Nguyễn: Art Direction
Justin Khương: Copywriter
Justin Khương: Illustrator

wg_sketchbook_mockup-SCB crop110 number-scropdetailPrint

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s