Nên chăng là chẳng có gen nào hết?

Hình minh họa bài thơ Làm anh trong sách tập đọc cũ.

Đôi khi tui nghĩ, có nên ngưng việc gọi gen Z là gen Z, hoặc Millenials, chả có gen nào hết. Labeling hay gán cho ý nghĩa vốn là bản năng của con người. Giống như dạng thẻ tag để phân loại thông tin trong một thư viện vốn sống khổng lồ mà một người thu nhận được, cao hơn nữa là đó là thư viện vốn sống, kiến thức của một cộng đồng người, của nhân loại nói chung.

Continue reading “Nên chăng là chẳng có gen nào hết?”