Lacoste – Crocodile Inside, The Film

‘Man. I feel very stressful and desperate. I wanna quit my job, close the agency and retire right now..’

– Said a poor Art director when see this film at the first time.

CREDITS

Client: Lacoste
Client Management: Sandrine Conseiller, Amandine Morel, Mylène Atlan, Amandine Delcour
Agency: BETC
Agency Management: Bertille Toledano, Gaëlle Gicqueau, Fanny Buisseret
Executive Creative Director: Rémi Babinet
Creative Directors: Aurélie Scalabre, Olivier Aumard, Damien Bellon
Art Director: Aurélie Scalabre
Copywriter: Olivier Aumard
Assistant Art Director: Jessica Fecteau
Music Creative Director: Christophe Caurret
Strategic Planning: Philippe Martin-Davies
Internal Production: General Pop – Fabrice Brovelli, Karim Naceur, Slim Trabelsi
External Production: Iconoclast – Charlotte Marmion
Directors: Megaforce
Sound Production: Iconoclast Publishing
Music: L’Hymne À L’Amour – Edith Piaf
First Broadcast: 19 Mai 2019
Media Plan: TV, Cinema, Inflight, Digital, Social Media
Available Formats: 98s, 60s, 30s, 15s, 6s
Head of Media: Havas Media International

Full article on Muse by Clio.

The making of.

P.S: He DID quit.

Làm nên khác biệt

TVC Maggi bạn tớ tham gia làm, mới ra lò hôm nay còn nóng hổi. Bạn này cũng là người  của ‘tổ chức creative ly khai tự do NYF’ nhé. Biết bạn đã lâu, thấy vui cho bạn vì sau bao ngày thức khuya, dậy sớm, ăn sáng vội vàng, ăn tối trễ tràng cuối cùng cũng có một TVC bạn hài lòng ra đời 👏. Chúc mừng Maggi, chúc mừng tất cả những ai đã góp phần ‘làm nên khác biệt’.

Cái giá của khác biệt rất xứng đáng.