Tâm sự của Ti Du

Hôm nọ thấy chiếc status tâm sự của Ti Du, thấy đồng cảm, thế là giữ lại, để lên blog. Để thỉnh thoảng đi được một đoạn xa xa nhìn lại, để không quên mình là ai. À, Ti Du là một người bạn đã cùng thực hiện những dự án phim stop motion của Lumina Gallery, đồng thời cũng là ‘cô giáo’ dạy tạo hình đất sét của tụi tui ở chiếc xưởng Tidu Workshop ấm cúng bên khu Thanh Đa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s