‘Làm freelance có dễ hơm?’

Khó bỏ mẹ.

Thi thoảng cũng được hỏi câu này. Rồi cũng cười hề hề phớ lớ cho xong. Thiệt tình thì, dễ cũng không, mà khó cũng không đến nỗi. ‘Chịu được không?’ và ‘trong bao lâu?’ có lẽ nghe thực tế hơn nhiều.

Tui gặp mấy bạn làm freelancer đã 10 năm, vẫn sống phây phây, cũng bán than bán củi cho nhau nghe đồ, nhưng tụi nó vẫn freelance thế thôi. Tui cũng gặp mấy bạn mới freelance được một hai tuần, coi mòi sắp hết chịu nổi đang dò lên linkedin hay mấy trang tuyển dụng, đăng stat đánh tiếng coi ở đâu kiếm người.

Làm freelance, bạn sẽ thấy một thế giới thật khác với những gì đã trải nghiệm ở agency hay ở trường. Đối với tui, đó mới là thế giới thật, hoặc ít nhất cũng là chữ ‘thật’ nghĩa rộng hơn một chút xíu. Vì ai biết, nếu đi tiếp nữa thì sẽ còn thấy gì nữa. Nghiệt ngã, nguy hiểm hay bạc bẽo gì đấy, thực ra mấy khái niệm đó do mình tự tạo ra mà thôi. Cốt lõi mà thế giới dịch vụ vận hành, là dựa trên quan hệ cung – cầu.

Một ngày có 24 tiếng, không la cà mấy xóm social thì tự nhiên đâu ra thêm vài tiếng trống trải, xài hoài vẫn chưa thấy hết ngày. Kì diệu, kì diệu.

Đòi nợ nữa, lúc nào cũng phải đi đòi nợ, nhẹ nhàng có, đe doạ có, đủ trò đủ kiểu. Không đòi được nợ thì công sức của mình có đáng gì đâu. Mà cũng có nhiều người tính kì, nhây đủ kiểu, họ được trả lương tháng, freelancer thì phải đi đòi lương, đồng tiền xứng đáng với công sức, mà họ cứ nhây.

Nhắm chịu được, hẵng freelance.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s